מה למדנו מהצוותים המצטיינים בתחום החשבות?

על פי מרבית המנהלים בתחום החשבות, צוות מצטיין "חי" את ליבת העיסוק של המשרד, משום שהדבר מסייע לו ביצירת ממשקים טובים יותר עם היחידות המקצועיות. כמו כן, מעורבות בפעילות המשרד מאפשרת לעובדי החשבות לספק שירות המותאם לאותן יחידות בהתאם למאפייניהן. לדבריהם, צוות מצטיין אף מאופיין בחתירה מתמדת למקצועיות, הבאה לידי ביטוי בהעמקה בתחומים דומים, הנושקים לתחומי מומחיותם. 
המנהלים סבורים כי כדי לנהל תהליכים תומכי שירות, יש
לנהל תקשורת תכופה עם עובדי היחידה ועם גורמים ביחידות המקצועיות, בעיקר בתקופות עמוסות. הם ממליצים להרחיב את תחומי העיסוק של העובדים ולהעשירם בתכנים נוספים מעבר לתחום התמקצעותם. זאת, כדי להעצים את תרומתם ולאפשר גיבוי בין חברי הצוות. 

חדשנות

מה הופך שירות למצוין?

איך מנהלים תהליכים אחרת?