מה למדנו מהצוותים המצטיינים בתחום התקציבים?

צוותים מצטיינים בתחום התקציבים ניחנים בתפיסת שירות לפיה תפקידם לסייע, ולא להוות גורם מעכב ורואים את עצמם כזרוע הביצועית של המנכ"ל, בבואו לממש את מטרות המשרד. יתרה מכך, צוותים אלה מאמינים כי  ישנה חשיבות רבה לחיבור בין תוכנית העבודה לתקציב המשרד, מתוך הבנה כי מדדי התפוקה, התוצאה והתקציב קשורים קשר הדוק האחד לשני.
כדי לנהל תהליכים תומכי שירות, מרבית המנהלים בתחום ממליצים
לרכז את כל הפניות ליחידה "במקום אחד". לדבריהם, הדבר מאפשר מעקב אחר הטיפול הניתן לפניות, תוך שמירה על סדר וארגון. בנוסף, המנהלים ממליצים לבסס מערכת יחסים טובה עם מנהלי היחידות האחרות, משום שהדבר מאפשר להניע תהליכים ביתר קלות. 

מה הופך שירות למצוין?

איך מנהלים תהליכים אחרת?