arrowNext_2x.png
arrowPrev_2x.png

איילה הררי חג'ג'2

מנהל תחום רכש, לוגיסטיקה, ומכרזים המשרד לשוויון חברתי 2

זמן בתפקיד

2 שנים

עובדים

2

תחום

משאבי אנוש2

quoteYellow_2x.png

2התקלות הן של המנהל, הצלחה היא של העובדים”

departmentLogo_2x.png

איילה הררי חג'ג'1

מנהל תחום רכש, לוגיסטיקה, ומכרזים המשרד לשוויון חברתי 1

זמן בתפקיד

1 שנים

עובדים

1

תחום

משאבי אנוש1

quoteYellow_2x.png

1התקלות הן של המנהל, הצלחה היא של העובדים”

quoteDark_2x.png

מה אומרים עלינו?

שינוי התפיסה השלילית שרווחה במשרד בנוגע למכרזים באמצעות הדרכות וליווי צמוד של הליכים מכרזיים

quoteDark_2x.png

גאים במיוחד ב...

אנשי המקצוע במחלקה עושים עבודת קודש. מקצועיים ואדיבים, זמינים לכל שאלה והתייעצו"

  • צוות מגוון תעסוקתית המאפשר יצירת סביבת עבודה עשירה

  • למידה מתמדת, הן באמצעות הכשרות הנוגעות לתחום המשפטי, והן באמצעות התמקצעות בעולמות תוכן שונים המאפשרים לספק ערך רב יותר לממשקים חיצוניים

  • דוגלים בלמידת עמיתים ובקשת עזרה ממחלקות ייעוץ משפטי אחרות במידת הצורך

  • חברי הצוות מכירים את כלל העבודה והסוגיות המדוברות במחלקה, מספקים ביקורת עניינית ומקצועית ומחפים אחד על השני

מה הופך את הצוות שלנו למצטיין?

איך אנחנו מנהלים תהליכים אחרת בצוות?

  • מתן אמון בחברי הצוות תוך הדגשה כי היועצת המשפטית אינה מהווה ערכאת 'ערעורים' לעבודתם

  • חלוקת אחריות ברורה בין חברי הצוות, המאפשרת טיוב וקיצור תהליכי עבודה. זאת, תוך שימת דגש על סנכרון כללי בין חברי הצוות והכרת התמונה המלאה.

  • העברת הדרכות לגורמים חיצוניים המסבירות את התרומה והעשייה של המשרד ונהלי עבודה מולם, על מנת לשפר את הממשק

  • תיעדוף משימות פשוטות ומהירות למניעת צווארי בקבוק

  • במקרה של פניות פנימיות, תיעדוף נושאים הקשורים למשאבי אנוש, מתוך הכרה בהשלכות התעסוקתיות של עיכובים בתחום זה.

לספק מענה ראשוני מהיר: עבור כל פניה שמתקבלת, לשקף שהתקבלה, ולספק דד ליין משוער.

לכתב את כל העובדים בצוות לכל המיילים בכדי לייצר סנכרון 

לא להתבייש לבקש עזרה ממחלקות מקבילות (למשל, לבקש פורמט של מכרז מסוים)

לייצר חיבור בין עבודת המשרד לפעילות הממשלתית באמצעות עדכון כלל העובדים בחידושי פסיקה הרלוונטיים לעולם התוכן בו עוסק המשרד

לזהות בקשות חוזרות ולהפוך את הטיפול בהן לנוהל עבודה מוסדר המאפשר עבודה שוטפת ולא תגובתיות בעת פניה

1

2

3

4

5

טיפים של מצטיינים

employee02.png

יהושוע יהושע יהושוי4

יהושוע יהושע יהושוי

employee01.png

יהושוע יהושע יהושוי3

יהושוע יהושע יהושוי

employee03.png

יהושוע יהושע יהושוי2

יהושוע יהושע יהושוי

employee04.png

יהושוע יהושע יהושוי1

יהושוע יהושע יהושוי

departmentLogo_2x_edited.png

המשרד לשוויון חברתי 
תחום רכש