arrowNext_2x.png
arrowPrev_2x.png
quoteYellow_2x.png

לתת שירות מהנשמה וליזום מהלכים

officesLogos_0010_Layer-5.png

גרמן קונסטנטינובסקי

חשב

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משך עיסוק בתחום

14 שנים

תחום

חשבות

הצוות שלנו

%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A7%D7%93%

ריבה קדמי

מנהלת תחום שכר

%D7%98%D7%98%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%94%20%

טטיאנה פרנקל

מנהלת תחום התחייבויות

%D7%93%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%95%

דנה לאונוב

מנהלת תחום תשלומים והוצאות

%25D7%2590%25D7%2594%25D7%2593%2520%25D7

אהד מזומן

חשבונאי ראשי

quoteDark_2x_edited.png

מה אומרים עלינו?

קיבלתי שירות מעולה ומקצועי -

בזמן שיא

גאים במיוחד ב...

quoteDark_2x_edited.png

זמן ממוצע מינימלי לאישור הזמנות – עד שלושה ימים

תיעדוף פניות – יש לתת חשיבות רבה יותר למשימות אשר נוגעות ללקוחות באופן אישי; הן ללקוחות הקצה (למשל, קידום או ייעול תהליכי עבודה עליהם אמון המשרד), והן ללקוחות הפנימיים (למשל, שיפור תנאי העבודה).

1

נכונות לתת שירות – כאשר מגייסים עובדים, יש לשים לב לנכונות שלהם לתת שירות ולא רק למקצועיות שלהם. קל יותר למקצע עובד באמצעות הכשרות, בהשוואה לשירותיות, שזו יכולת שקשה יותר ללמוד.

2

איתור חסמים – חשוב להפנים שחשבות היא צומת דרכים בהרבה תהליכים אחרים. יש לבחון את כל התהליכים בהם מעורבת החשבות, ובמידה וישנם "צווארי בקבוק" – להבין באיזה שלב בכל תהליך הם מתקיימים. אז, ניתן לחשוב על פתרונות יצירתיים לחסמים אלו.

3

טיפים של מצטיינים

  • התאמת כח האדם לתפקיד  העובדים בתחום הינם מוכשרים מבחינה מקצועית, אבל לא בעלי ניסיון יתר (Over-Qualified), דבר המאפשר להם לספק שירות איכותי. זאת משום שכאשר לעובדים ניסיון גבוה ביחס לעבודתם, הדבר מוביל לתסכול, חיפוש עבודה במקומות אחרים, ורמת השקעה נמוכה.

  • מקצועיות והתפתחות מתמדת – מעבר למקצועיות הגבוהה שמפגינים מנהלי המחלקות השונים, יש להם יכולות ניהוליות גבוהות, הבאות לידי ביטוי בהנעת עובדים וקבלת החלטות באופן עצמאי. יתרה מכך, הם סקרנים ומראים נכונות ללמוד ולהתפתח, לא רק כלפי מעלה, אלא גם באופן רוחבי (התמחות בנושאים הנושקים לפעילותם המקצועית). יכולות אלה באות לידי ביטוי בשאילת שאלות, חשיבה יצירתית, וביצוע משימות שאינן בהכרח מתיישבות עם הגדרת התפקיד הקלאסית. כך, מנהלי המחלקות לוקחים חלק פעיל בהצלחת המשרד.

  • שירות מהנשמה, ללא מאמץ – העובדים בתחום מבינים כי ללקוחות אין חשבות אחרת. לכן, הם שמים דגש על יכולת ההקשבה לצרכי הלקוחות, ויודעים לשים את עצמם בנעליהם. לדעתו של חשב המשרד, זו הגדולה של נותני שירות, ולכן זוהי התפיסה המנחה את כולם בעבודתם.

  • חשיבה מחוץ לקופסה  מתוך תפיסה לפיה קשה להגיע להישגים גבוהים אם עוקבים בצורה עיוורת אחרי נהלים נוקשים, ישנה חשיבות רבה ליכולת לקחת סיכונים מחושבים, אשר יכולה לייצר תועלות ותפוקות גבוהות. מנהלי המחלקות מונחים לא לשלול מהלכים לא שגרתיים, ולהתייעץ בנוגע לאופן הוצאתם לפועל. 

מה הופך צוות למצטיין?

  • תיעוד חומרי עבודה והתקשרויות – בשנת 2011 החל תהליך הדרגתי של סריקת כל החומרים ותיעודם במערכת המרכבה, והלמ"ס היא אחת היחידות הראשונות שאימצו את שיטת העבודה הזו. כיום, כל ההתקשרויות נסרקות למרכבה ואין החזקה של תיקים קשיחים. כך, התקצר משמעותית זמן אישור ההזמנות.

  • ייעול וקיצור תהליכים  בעבר, תהליך הארכת התקשרות עם ספקים ארך בין חודשיים לשלושה, משום שהצריך חתימה מקורית של גורמים רבים, אף על פי שלא נערכו שינויים מהותיים בהתקשרות. כיום, ישנו פורמט גנרי בו משתמשים לשם ביצוע אותה פעולה, והתהליך מתבצע  באמצעות חתימה דיגיטלית. השינוי הוביל לקיצור משמעותי של התהליך שכיום מתבצע עד עשרה ימים. 

  • הגברת מעורבות העובדים בעבודת האגף – במטרה לקדם תקשורת רבה יותר, שתי מנהלות מחלקה עברו לשבת במשרדים הצמודים לחשב. הדבר מאפשר למנהלות הללו מעורבות גבוהה יותר בתהליכי קבלת החלטות.

איך מנהלים תהליכים אחרת?