arrowNext_2x.png
arrowPrev_2x.png
quoteYellow_2x.png

'אנחנו' ולא 'אני'

officesLogos_0006_Layer-9_edited.png

עו"ד גילי קירשנר

יועצת משפטית

המרכז למיפוי ישראל

משך עיסוק בתחום

27 שנים

תחום

ייעוץ משפטי

הצוות שלנו

אפרת ביטון - רכזת הלשכה המשפטית, הנהלת ב

עו"ד עטאללה שובאש

ממונה

%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%93%

עו"ד הילה אדמסו

מנהלת מחלקה בכירה

%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%93%

עו"ד שירה תלש שוכן

עוזרת ראשית

מה אומרים עלינו?

quoteDark_2x_edited.png

אנשי המקצוע במחלקה עושים תמיד כמיטב יכולתם. הם מקצועיים, אדיבים וזמינים לכל שאלה והתייעצות

גאים במיוחד ב...

quoteDark_2x_edited.png

שינוי התפיסה השלילית שרווחה במשרד בנוגע למכרזים, באמצעות הדרכות וליווי צמוד של הליכים מכרזיים

לספק מענה ראשוני מהיר – עבור כל פניה שמתקבלת, לשקף שהתקבלה, ולספק דד-ליין משוער.

ליווי תהליכים עוד בשלב הייזום – מאפשר להבין את התהליך, לתרום לגיבושו ולמנוע טעויות משפטיות שקשה לתקן. הדבר גם יוצר תחושת מעורבות ושותפות להצלחה.

לייצר חיבור בין עבודת המשרד לפעילות הממשלתית – נעשה באמצעות עדכון כלל העובדים בחידושי פסיקה הרלוונטיים לעולם התוכן בו עוסק המשרד.

פיתוח נהלי עבודה – לזהות בקשות חוזרות ולהפוך את הטיפול בהן לנוהל עבודה מוסדר המאפשר עבודה שוטפת, ולא תגובתיות בעת פניה.

ללמוד מאחרים – לא להתבייש לבקש עזרה ממחלקות מקבילות במשרדים אחרים (למשל, לבקש פורמט של מכרז מסוים).

1

2

3

4

5

טיפים של מצטיינים

  • למידה מתמדת – הן באמצעות הכשרות הנוגעות לתחום המשפטי, והן באמצעות התמקצעות בעולמות תוכן שונים המאפשרים לספק ערך רב יותר לממשקים חיצוניים. בנוסף, כל חומר מקצועי המגיע ליחידה מועבר לכלל העובדים במשרד על מנת להעשיר את הידע שלהם.

  • למידת עמיתים – דוגלים בלמידת עמיתים ובקשת עזרה ממחלקות ייעוץ משפטי אחרות במידת הצורך. הפניה למחלקות אחרות מתבצעת באמצעות הדוא"ל או קבוצת וואטסאפ, ולרוב כוללת בקשת 'קייסים' לדוגמה, פורמטים של מכרזים והתייעצויות על נושאים מהותיים. כמו כן, חברי הצוות תמיד שמחים להיענות לבקשות דומות.

  • צוות של 'Team Players' – חברי הצוות מכירים את כלל העבודה והסוגיות המדוברות במחלקה, מספקים ביקורת עניינית ומקצועית ודואגים למחליף זמין במידת הצורך.

מה הופך צוות למצטיין?

  • מתן אמון מלא בחברי הצוות – במידה ועולה אי שביעות רצון מטיפול בפניה מסוימת, יש לפנות לגורם המקצועי האמון על הטיפול בסוגיה מלכתחילה, ולא להתייחס ליועצת המשפטית כאל ערכאת ערעורים של עורכי הדין בצוות.

  • חלוקת אחריות וסנכרון – חלוקת האחריות המקצועית בין חברי הצוות היא ברורה, דבר המאפשר טיוב וקיצור תהליכי עבודה והבהרת הגורם אליו יש לפנות. כיאה ללשכה קטנה, מתבצע סנכרון כללי באמצעות כיתוב כל עובדי הצוות למיילים ווידוא הבנת התמונה המלאה. 

  • שיפור השירות תוך הנגשת מידע – העברת הדרכות לגורמים חיצוניים המסבירות את התרומה והעשייה של המשרד ואת נהלי העבודה מול המחלקה המשפטית, על מנת לשפר את הממשק עם הלקוח. המטרה היא לחזק את המיצוב של מפ"י ולשפר את תהליך הטיפול בפניות.

  • טיפול בפניות תוך שקיפות ועדכון יזום – היחידה המשפטית בעיקרה הינה גורם מגיב ופחות יוזם, לכן קשה לחזות ולתכנן פעולות מראש. יחד עם זאת, ערכי השירותיות מושרשים אצל עובדי היחידה, המשדרים זמינות ונגישות גבוהה. למשל, כאשר מתקבלת פניה שלא ניתן לספק לה מענה באותו הרגע, חברי הצוות נותנים הערכה משוערת לטיפול בה. כמו כן, כאשר תהליך הטיפול בפניה הוא ארוך, או מערב גורם שלישי, חברי הצוות מבצעים מעקב תדיר ומספקים עדכונים שוטפים על מצבה. 

  • תיעדוף משימות – תיעדוף משימות פשוטות ומהירות למניעת צווארי בקבוק. כמו כן, במקרה של פניות פנימיות, תיעדוף של כאלו הנוגעות למשאבי אנוש, מתוך הכרה בהשלכות התעסוקתיות של עיכובים בתחום זה.

איך מנהלים תהליכים אחרת?