מה למדנו מהצוותים המצטיינים בתחום מערכות המידע?

צוותים מצטיינים בתחום מערכות המידע מקפידים להתעדכן בחידושים טכנולוגיים, ובהתאם לכך עורכים מפגשי העשרה ולמידה – באופן פנימי וחיצוני. בנוסף, צוותים אלה מאפיינים ומתחקרים תקלות חוזרות, במטרה לשפר את השירות הניתן ללקוח הקצה.

מרבית המנהלים בתחום ממליצים לבצע מעקב צמוד אחר הפניות העולות מהלקוחות במטרה לאתר בעיות, אתגרים וקשיים. לדבריהם, כדי לעשות זאת, כדאי להשתמש בכלי ניהול טכנולוגיים, המאפשרים מעקב ובקרה בשוטף. 

חדשנות

מה הופך שירות למצוין?

איך מנהלים תהליכים אחרת?