מה למדנו מהצוותים המצטיינים בתחום תכנון המדיניות?

שירות מצוין בתחום התכנון מאופיין בזמינות גבוהה של עובדי יחידת התכנון, בהתאמת השירות הניתן ליחידות המקצועיות לאופי הפעילות שלהן, ובליוויין בהתאם לצרכים. ניכר כי צוותים מצטיינים בתחום משתפים את כלל העובדים בארגון בתהליך כתיבת תוכנית העבודה ובתהליך הבקרה על יישומה. כמו כן, הם רואים בסוכני שינוי מתוך היחידות המקצועיות גורם מרכזי וחיוני המסייע לתהליכים אלו.
מרבית המנהלים בתחום ממליצים
לייצר עזרי עבודה, במטרה להקל על היחידות המקצועיות ולסייע להן בתהליך החשיבה הנלווה לתכנון תוכנית העבודה. לדברי כלל המנהלים, לכנסי תוכניות עבודה המשלבים מאפיינים חדשניים ומעוררי עניין יש חשיבות רבה, משום שהם מעודדים התגייסות לתהליך התכנון.

מה הופך שירות למצוין?

איך מנהלים תהליכים אחרת?