מה למדנו מהצוותים המצטיינים בתחום הרכש?

לצד שמירה על קשר תדיר עם היחידות בשטח, צוותים מצטיינים בתחום הרכש מקפידים על הרחבת תחומי הידע של העובדים, הן ברמה האישית והן ברמת הצוות. הדבר נעשה באמצעות שיתוף ידע בין חברי הצוות ולקיחת חלק בהכשרות ופורומים פנימיים וחיצוניים כאחד. 
כדי לנהל תהליכים תומכי שירות, המנהלים בתחום ממליצים
לחלק תחומי אחריות בין חברי הצוות באופן ברור. לדבריהם, הדבר מעורר בעובדים תחושת אחריות ומעודד אותם לפעול באופן עצמאי. יתרה מכך, חלוקת אחריות ברורה מבהירה ללקוחות מיהו הגורם הרלוונטי אליו יש לפנות. בנוסף, המנהלים ממליצים לבצע תהליכי הפקת לקחים באופן תדיר, לאחר הליכי ביקורת רשמיים (למשל, מצד מבקר פנים של המשרד) ולא-רשמיים (למשל, כתגובה לתלונה או תקלה). 

חדשנות

מה הופך צוות למצטיין?

איך מנהלים תהליכים אחרת?